Nieuwe nationale land- en bosbouwprogramma’s die de koninklijke visie voor duurzame en inclusieve ontwikkeling versterken

ama

Koning Mohammed VI begeleidde, donderdag vergezeld door kroonprins Moulay El Hassan, donderdag in de provincie Chtouka Ait Baha, de lanceringsceremonie van de nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de landbouwsector genaamd “Green Generation 2020-2030” en die met betrekking tot de ontwikkeling van de water- en bossector genaamd “Bossen van Marokko”.
Aan het begin van deze ceremonie werd een institutionele film vertoond die de ontwikkelingsdynamiek van de landbouwsector in het afgelopen decennium belichtte, met name dankzij het Green Morocco Plan (PMV), met getuigenissen van boeren die van dit plan hebben geprofiteerd.

Vervolgens presenteerde minister van Landbouw, Visserij, Plattelandsontwikkeling, Wateren en Bossen Aziz Akhannouch voor de Soeverein de grote lijnen van de nieuwe strategieën “Groene generatie 2020-2030” en “Bossen van Marokko”.

Akhannouch zei bij deze gelegenheid dat de nieuwe strategische visie van de landbouwsector werd ontwikkeld in overeenstemming met de Royal High Guidelines die zijn vastgelegd in de toespraak van de Soeverein ter gelegenheid van de opening van de 1e zitting van het 3e wetgevingsjaar van de 10e zittingsperiode (12 oktober 2018).

In deze toespraak had HM de Koning opgeroepen tot consolidatie van de resultaten op landbouwgebied en tot het creëren van nieuwe activiteiten die banen en inkomens genereren, voornamelijk ten behoeve van jongeren in plattelandsgebieden, met het oog op het aanmoedigen van een herinnerde de minister aan de agrarische middenklasse, om zijn kader te bevorderen zodat hij uiteindelijk zijn dubbele roep van evenwichtsfactor en hefboom van sociaal-economische ontwikkeling kan uitoefenen, zoals de stedelijke middenklasse en de daaraan toegewezen sleutelrol.

Deze strategie is gebaseerd op het benutten van de resultaten van het Groene Marokko-plan, door de goedkeuring van een nieuwe visie voor de landbouwsector, de versterking van nieuw bestuur en de voorziening van moderne middelen voor de sector, voegde hij eraan toe.

Akhannouch onderstreepte de resultaten van het Green Morocco Plan, gelanceerd door de Soeverein in 2008, en met name de ondertekening van 19 programmacontracten, de uitvoering van 12 regionale landbouwplannen, de oprichting van vier nieuwe agentschappen, de inwerkingtreding van 4.500 juridische teksten en meer dan 34 miljard dirhams gemobiliseerd door internationale financiering.

Op macro-economisch niveau heeft de PMV de vermenigvuldiging van het BBP van de landbouw en de export van landbouwproducten mogelijk gemaakt, evenals de toename van het investeringsvolume, aldus Akhannouch. van voedselbehoeften.

In termen van duurzaamheid heeft het plan geholpen irrigatiewater te besparen, de veerkracht van de landbouw te consolideren en regenafhankelijke landbouw te verminderen, naast het stimuleren van de integratiedynamiek voor de kleine en middelgrote landbouw, waarvan 2,7 miljoen boeren profiteren, zei hij.

Akhannouch zei dat de Marokkaanse landbouwsector een nieuw niveau in zijn ontwikkeling wil bereiken, en merkt op dat de nieuwe landbouwstrategie is gebaseerd op twee belangrijke fundamenten, namelijk de verbetering van het menselijke element, in overeenstemming met de Koninklijke Richtlijnen, en door de opkomst van een nieuwe generatie agrarische middenklasse (350.000 tot 400.000 huishoudens), en de opkomst van een nieuwe generatie jonge ondernemers, door de mobilisatie en ontwikkeling van een miljoen hectare collectieve grond en het creëren van 350.000 banen voor jongeren.

Deze middenklasse en deze jonge boeren zullen ook een nieuwe generatie van meer innovatieve landbouworganisaties kunnen gebruiken en profiteren van nieuwe ondersteunende maatregelen waarmee ze hun vaardigheden kunnen opbouwen, zei de minister.

Volgens Akhannouch houdt de tweede basis van deze nieuwe strategie verband met de voortzetting van de ontwikkelingsdynamiek van de sector, door de menselijke en sociale ontwikkeling te bevorderen.

Hiervoor voorziet de nieuwe visie in de consolidatie van de landbouwsectoren, met het oog op een toename van de export (50 tot 60 miljard MAD) en het agrarische BBP (200 tot 250 miljard MAD) tegen 2030, waardoor de distributieprocessen van producten worden verbeterd door de modernisering van 12 groothandels- en traditionele markten, zei Akhannouch.

Het betreft ook het versterken van de veerkracht en duurzaamheid van de landbouwontwikkeling, evenals het verbeteren van de kwaliteit en capaciteit van innovatie, merkte Akhannouch op, eraan toevoegend dat 120 moderne slachthuizen goedkeuringen zullen krijgen en de gezondheidscontrole zal worden versterkt.

De uitvoering van deze strategie vereist een jaarlijkse verhoging van de begroting van de sector met bijna 2,5% vanaf 2020, aldus de minister.

Met betrekking tot de nieuwe strategie voor de water- en bossector “Bossen van Marokko” benadrukte Akhannouch het belang van bossen die zich uitstrekken over een oppervlakte van naar schatting 9 miljoen ha, en hun ecologische, economische en sociale rol.

In dit verband bevestigde hij dat het Marokkaanse bos in een vervallen staat verkeert, met name door de achteruitgang van 17.000 ha bosgrond per jaar, de lage verbetering van kurkeikenbossen, de overoogst in brandhout en overexploitatie van begrazing gebieden.

Om het concurrentievermogen van de sector te versterken en te moderniseren, werd de nieuwe water- en bosstrategie ontwikkeld op basis van een geïntegreerd, duurzaam en rijkdom genererend managementmodel.

Deze nieuwe strategie heeft tot doel bossen tot een ruimte voor ontwikkeling te maken, een duurzaam beheer van bosbestanden te waarborgen, een participatieve aanpak te hanteren waarbij gebruikers betrokken zijn, de productiecapaciteit van bossen te versterken en de biodiversiteit te behouden, zei de minister.

Hij zei verder dat deze strategie tot doel heeft tegen 2030 133.000 ha bos opnieuw te bevolken en 27.500 extra directe banen te creëren, naast het verbeteren van de inkomsten van de productieketens en ecotoerisme om een ​​jaarlijkse marktwaarde van 5 miljard MAD te bereiken.

Om dit te doen, zal de nieuwe strategie betrekking hebben op vier hoofdpijlers, namelijk het creëren van een nieuw model op basis van een participatieve aanpak waarbij de bevolking wordt geassocieerd met beheer, de ontwikkeling van bosgebieden op basis van hun rijkdom, de bevordering en modernisering van bosberoepen door de oprichting van moderne boskwekerijen en de introductie van de digitale tool in het beheer van de sector, en tot slot de institutionele hervorming van de sector via de oprichting van een pool van opleiding en onderzoek, en de oprichting van een water- en bosagentschap en een Agentschap voor natuurbehoud.

Deze strategie voorziet ook in de ontwikkeling en verbetering van tien nationale parken, met het oog op economische en sociale ontwikkeling met volledige eerbiediging van het natuurlijke, culturele en territoriale erfgoed.

Deze twee nieuwe strategieën zullen vanaf 2020 worden geïmplementeerd, met name op territoriaal niveau volgens de specifieke kenmerken en activa van elke regio, en dit in coördinatie met alle belanghebbenden, volgens de beginselen van goed bestuur in termen van monitoring en evaluatie van investeerders ook als efficiëntie- en outputindicatoren, onderstreepte Akhannouch.

De Soeverein lanceerde vervolgens het project om 100 ha arganbomen te planten in de gemeente Imi Mqouren (1,8 miljoen MAD), een project dat deel uitmaakt van het programma voor de aanplant van agrarische arganbomen in de provincie Chtouka Ait Baha over een gebied van 1.250 ha.

Dit programma, dat betrekking heeft op 7 gemeenten en 729 mensen ten goede komt, vereist ongeveer 28 miljoen dirhams. Het maakt deel uit van een wereldwijd ontwikkelingsprogramma voor de teelt van arganen met een oppervlakte van 10.000 ha, in de regio’s Souss-Massa, Marrakech-Safi en Guelmim-Oued Noun.

Dit wereldwijde programma (2017-2022) mobiliseert een budget van 490 miljoen MAD, gefinancierd door het Groene Klimaatfonds (390 Mln MAD) en de Marokkaanse regering (100 Mln MAD), en komt ten goede aan de provincies Essaouira (2.885 ha), Taroudante ( 1.337 ha), Sidi Ifni (627), Chtouka Ait Baha (1.250), Guelmim (623 ha), Tiznit (3.188 ha), evenals de prefectuur van Agadir Ida Outtanane (90 ha).

de koning lanceerde ook de bouwwerkzaamheden voor het irrigatienetwerk van het ontziltingsstation voor zeewater in Agadir, waarvan de bouwwerkzaamheden 65% vooruitgang boeken.

De bouw van dit station is in overeenstemming met de doelstellingen van het nationale programma voor de levering van drinkwater en irrigatie 2020-2027, gelanceerd door de Soevereine afgelopen januari en gericht op het consolideren en diversifiëren van de bronnen van drinkwatervoorziening, ter ondersteuning van de vraag hiervoor onschatbare hulpbron, die waterveiligheid waarborgt en de gevolgen van klimaatverandering bestrijdt.

Dit station, met een oppervlakte van 20 ha, ligt 40 km ten zuiden van Agadir op een kustplaats ten noorden van de stad Douira, gemeente Inchaden, in het Souss Massa National Park, en beoogt te voorzien in de drinkwaterbehoeften van Greater Agadir en de irrigatiewaterbehoeften van de Chtouka-vlakte (15.000 ha).

Met een totale kostprijs van 4,41 miljard MAD, inclusief 2,35 miljard MAD voor de irrigatiecomponent en 2,06 miljard MAD voor de drinkwatercomponent, bestaat dit project, het eerste in zijn soort in Afrika, uit het opzetten van de beste processen, met name omgekeerde osmose technologie en bestaande apparatuur op het gebied van ontzilting van zeewater en waterdistributie.

Dit project bestaat uit de bouw van maritieme werken (twee toevoerleidingen van elk 1.100 ml lang uitgerust met inlaattorens, een afvoer van 660 ml lang met diffusor), een ontziltingsstation en irrigatie-infrastructuur (opslagtank, 5 pompstations, hoofd adductor 22 km en distributienetwerk 489 km).

De ontziltingseenheid, operationeel tegen maart 2021, zal in eerste instantie 275.000 m3 / dag produceren met een snelheid van 150.000 m3 / dag drinkwater en een stroom van 125.000 m3 / dag irrigatiewater. De faciliteiten zullen uiteindelijk een totale capaciteit van 400.000 m3 / dag bieden, die billijk moet worden verdeeld tussen landbouw en drinkwater.

Geef een reactie

*