Royal pardon, een tijdige beslissing

aaee

Zoals gewoonlijk vergaf koning Mohammed VI opnieuw 5.654 gevangenen. Deze koninklijke clementie werd natuurlijk vooral geprezen in deze tijd van crisis veroorzaakt door covid-19.

Deze genade die deel uitmaakt van de koninklijke bezorgdheid waarvan de soeverein alle burgers en zelfs buitenlanders omringt, en in staat is om de collectieve moraal en sociale cohesie te versterken die het Marokkaanse volk onderscheiden.

Op dit moment van crisis zal deze koninklijke beslissing in verband met de oprichting van een speciaal fonds voor het beheer van de coronaviruspandemie zeker helpen om deze epidemie in te dammen en de vergeven gevangenen zullen zeker een meerwaarde betekenen voor de strijd tegen dit virus. meer dan de andere gevangenen die nog steeds hun straf uitzitten, worden ze omringd door noodzakelijke preventieve maatregelen.

De algehele reactie verwelkomt deze koninklijke genade zowel als de follow-up die koning Mohammed VI geeft aan de strijd tegen deze ramp die de hele mensheid bedreigt.

Geef een reactie

*